Bekæmp aktivt rotter i Hadsten

04 January 2021
Lotte Hindsberg

Af de mange skadedyr er der kun få, der skal bekæmpes med alle midler tilgængelig. Det er hvepse og rotter og af de to har du kun pligt til at give kommunen besked, hvis du har rotter. Det skyldes, at rotter ikke alene spreder sig som en ildebrand og to rotter kan på få måneder blive til flere hundrede, samtidig med at de udgør en fare for vores almene sundhedstilstand. Det kan f.eks. være rottebekæmpelse i Hadsten.   

Den sorte død

Er du i tvivl om vigtigheden, kan du med fordel slå den sorte død op som hærgede i middelalderen. Det anslås at omkring 200 milioner mennesker døde alene i Europa af pest. Pesten blev spredt af de rotter der levede i og omkring husene af det affald, der bare blev smidt ud af vinduerne. Dengang viste man ikke at det var rotterne og mangel på hygiejne, der spredte sygdommen og det ikke var et tegn på guds vrede.

Rotter og kloakker

Rotter elsker mørke fugtige områder og her er kloakkerne et rent paradis. Hvis du oplever at der begynder at lugte af kloak på din matrikel, kan det skyldes at der er et hul i din del af kloaksystemmet. Et hul anses som en invitation til at flytte ind. Det samme gør en fugtig gammel brændestabel.

Få en autoriseret kloakmester ud og undersøge din kloak. Det foregår ved at han foretager en TV-inspektion af kloakken. Finder han et hul vil han stoppe det og hvis han finder spor af rotter underrettes kommunen.

Det er gratis at få en kommunal rottebekæmper ud. Når du nu har en kloakmester ude så få ham til at sætte en spærre op på den del af kloakken der fører op til huset. Dermed er du sikker på at du ikke får besøg af rotter i din bolig via kloakken. 

More articles