Få afklaring på dine stress symptomer

08 September 2019
Astrid Pedersen
Få afklaring på dine stress symptomer

Er du presset i din hverdag, og oplever du, at det kan være svært at få tingene til at hænge sammen? Føles det, som om alting er ved at køre skævt, og er du konstant plaget af uro og bekymringer om alt fra økonomi til sygdom og mulige worst case scenarios? Og er denne bekymring begyndt at manifestere sig fysisk i svedeture, hjertebanken, svimmelhed og kvalme samt manglende evne til fokus og koncentration, momentant hukommelsestab og søvnbesvær?

Så er der en vis sandsynlighed for, at du er ramt af stress. Stress er en alt for almindelig tilstand blandt den voksne danske befolkning, og har desværre ofte fatale følger. Tusindvis af mennesker må hvert år lade sig sygemelde med helbreds skadelig stress, som medfører uarbejdsdygtighed – og i mange tilfælde vil mennesker, som er ramt af kronisk stress, aldrig kunne vende tilbage til deres arbejdsplads igen (eller til arbejdsmarkedet i det hele taget).

For selv om det lykkes at slippe af med kronisk stress, kan den vedvarende stress reaktion have nået at forårsage store ødelæggelser på såvel kroppen som på psyken og de kognitive evner. Og derfor er der al mulig grund til at tage stress særdeles alvorligt.

Bliv udredt korrekt for stress eller angst

Kan du således nikke genkendende til de oven for beskrevne symptomer, er det bare om at komme af sted til lægen. Dette ikke blot for at få en stress diagnose, men også for at få afklaret, om dine stress symptomer måske indikerer angst, og ikke arbejds relateret stress. Dette er vigtigt, idet angst og stress er to fundamentalt forskellige lidelser, som – omend symptomerne på overfladen er stort set identiske – skal behandles forskelligt. En effektiv angst behandling vil typisk bestå i terapi, som kan give den angst ramte redskaberne til at bearbejde – og leve med – sin lidelse.

Læs mere på angstekspert.dk

More articles