Få hjælp på et misbrugscenter

04 June 2020
Lotte Hindsberg

editorial

Der er masser af hjælp og opbakning at få hvis du beslutter dig for at få hjælp imod dit misbrug eller hvis din familie eller arbejdsplads sætter dig stolen for døren og siger så er det nu. Ofte er det når familien eller arbejdspladsen tvinger en misbruger at han går med til at gå i behandling.

Det kan være svært for en misbruger at erkende, at de har et problem. Det er som udgangspunkt gratis at få hjælp på et misbrugscenter. Det kræver dog at du opgiver dit Cpr. nr.

Cpr. nr. skal bruges til at kommunen juridisk kan betale for behandlingen. Hvis du ikke ønsker at der skal stå i din sagsmappe hos kommunen at du har et misbrug, er det stadig muligt at få hjælp, men så skal du selv betale. 

Behandling i dag cr. tidligere

Tidligere bestod en behandling ofte af en afgiften og så blev misbrugeren sendt hjem med et glas antabus og ellers overladt til sig selv. I dag ved man at det langt fra er nok. Trangen til alkohol er større end frygten for at blive syg af antabus.

Derfor arbejdes der også meget på at finde de bagvedliggende årsager til misbruget og lære misbrugeren nye værktøjer, der gør dem bedre i stand til at håndtere de problemer og udfordringer der er en del af livet.

Samtidig arbejdes der også på hvad der skal ske når behandlingen er overstået og dagligdagen igen bliver hverdag. Der skal ofte findes et nyt netværk der tidligere ofte har bestået af andre misbrugere og som ofte vil forsøge at få misbrugeren tilbage i flokken.

Derudover skal den tid der er blevet brugt på misbruget skiftes ud med nogle sunde aktiviteter eller måske et job. Den del er en del af misbrugscenterets opgaver. De hjælper også hvis der er brug for hjælp til at komme i kontakt med familien og tidligere venner.

More articles