Hvad foretager et misbrugscenter sig?

04 June 2020
Lotte Hindsberg

editorial

Et misbrugscenter har mange forskellige opgaver, der alle har til formål at hjælpe misbrugere og deres pårørende. De spænder fra at give råd og vejledning, både personligt og via telefonen. Det kan være alt fra råd til hvordan får jeg mit familiemedlem til at acceptere at han skal have hjælp at at komme ud af sit misbrug til hvordan håndtere jeg at min far, mor eller barn ikke vil have hjælp.Den type rådgivning er ofte anonym.

Udover råd og vejledning udfører et misbrugscenter en reel behandling for et misbrug. Det kan være alle former for misbrug. En behandling er gratis, forudsat er du er villig til at opgive dit Cpr. nr. Det skal bruges så det bliver lovligt for kommunen at betale misbrugscenteret.

Behandling for misbrug

En behandling kan indholde en indlæggelse men kan også være en døgnbehandling. En døgnbehandling gør det muligt for en misbruger at passe sit job og andre daglige forpligtigelser.

En behandling tager ofte udgangspunkt i at udrede hvad der er årsagerne til misbruget og så give misbrugeren nogle værktøjer, så de bedre kan håndtere de problemer der er en del af hverdagen, uden at de skal have hjælp af alkohol eller stoffer.

Efter endt behandling

Da der er en hverdag efter endt behandling er der også fra misbrugscenteret fokus på hvad der skal ske til den tid. De fleste misbrugere har brugt megen tid på deres misbrug og deres netværk består ofte af andre misbrugere. Det netværk skal udskiftes med et andet som er mere kontruktivt og som kan støtte og bakke op istedet for at opmuntre at man vender tilbage til gamle vaner. 

Der ydes også hjælp til at skabe kontakt til familien, hvis der er behov for det. Det kan også være hjælp til at skrive en jobansøgning eller søge førtidspension, hvis det er der behovet er.

More articles