Hypnoterapi – den effektive behandling mod angst og depression

02 juni 2019
Astrid Pedersen
image

Hypnoterapi er en form for psykoterapeutisk behandling, hvor man lader det bevidste sind træde til side til fordel for det store ubevidste. Når hypnoterapeuten har adgang til underbevidstheden, og kan tale direkte til den, er der basis for en meget virkningsfuld form for terapi, idet de store hindringer fra det bevidste sind er sat ud af kraft.

Derfor foregår hypnoterapi i en form for mild trance, som minder om de meget tidlige søvnstadier. Du kender sikkert fornemmelsen af at ligge i en behagelig tilstand af afslappethed lige inden du skal sove. Det er i denne tilstand, underbevidstheden er mest påvirkelig.

Hypnoterapi mod angst, depression og stress

I vores hektiske verden bukker mange mennesker hvert år psykisk og mentalt under på grund af stress, angst eller depression. Disse tre symptomer på alt for lang tid med en hektisk livsstil i et miljø, som ikke drager omsorg for det enkelte menneske og dettes sårbarheder, går ofte hånd i hånd. Desværre er stress og depression livsvilkår for mange individer, som har udviklet disse lidelser og derfor er nødt til at leve med dem. Men dette betyder ikke, at man skal finde sig i at blive hæmmet af dem. Man kan faktisk godt lære at håndtere disse sygdomme – og her er hypnoterapi et udmærket redskab.

Når hypnoterapi i form af regressionsterapi anvendes i forbindelse med behandling af stress, depression eller angst, ligger hovedfokus for klienten på at lære sine stærke og svage sider at kende på et ubevidst plan. Gennem hypnoterapi kan man finde ind til de ressourcer, som gemmer sig dybt inde i én selv. Du vil, med andre ord, lære at finde dine egne redskaber og værktøjer, som skal hjælpe dig med at bygge et stærkt fundament, som kan hjælpe dig med at stå imod, når angstens og depressionens dæmoner river og flår i dig.

Du kan læse mere om hypnoterapi på https://aagaard-psykoterapi.dk/ 

Flere Nyheder