Misbrug behandling gennem tiden

04 June 2020
Lotte Hindsberg

editorial

Misbrugsbehandling er blevet tilbudt igennem de seneste mange år. Antabus blev opfundet i starten af 1950erne af 2 danske forskere og har siden været et populært middel når man skulle stoppe med at drikke. I starten bestod en behandling ofte udelukkende af afgiftning og så blev man efterfølgende sendt hjem med et glas antabus.

Derfra blev man overladt til sig selv. Erfaringen har vist at trangen til at drikke langt overstiger frygten for at blive syg af antabus.

I dag ved man at det langt fra er nok, så en behandling, hvad enten det er mod et alkoholmisbrug, et stofmisbrug eller noget helt tredje går langt dybere. Derfor fokusere en behandling i dag på de årsager, der ligger til grund for misbruget. Samtidig arbejdes der på at lære misbrugeren nogle nye og brugbare værktøjer, der gør dem bedre i stand til at håndtere dagligdagens problemer.

Det vigtige efterværn

En ting er selve behandlingen, den er vigtig men mindst lige så vigtig er det at klæde misbrugeren på til tiden når behandlingen er slut og dagligdagen starter igen. Inden behandlingen har misbrugeren brugt mange timer på misbruget og netværket består ofte af andre misbruger. Måske er andre misbrugere de eneste venner misbrugeren ser, da familien har brudt kontakten

Den tid skal udskiftes med noget nyt og andet og det gamle netværk skal også ud på et sidespor. Der skal findes et nyt netværk og der skal måske skabes kontakt til familien igen. Det kan være at det er nødvendigt at finde en ny bolig og misbrugeren skal have hjælp til enten at finde et nyt job eller måske til at søge førtidspension.

Da mange misbrugscentre er opmærksomme på at mange misbrugere er i fare for at blive ensomme, tilbyder de ofte aktiviteter et par gange om ugen, som de er velkommen til at deltage i, selvom de ikke længere modtager behandling. Det kan f.eks. være https://behandlingscenter-stien.dk.

More articles